Verantwoord toeristisch beleid

Zich bewust van het belang van het in stand houden van duurzame toeristische ontwikkeling, en de principes en doelstellingen aangenomen die specifiek zijn aangenomen op de Wereldtop over duurzame ontwikkeling 2015, de COP 21 en het Wereldhandvest voor duurzaam toerisme + 20, de Tres Estrellas Campings van de groep verbindt zich ertoe om een ​​duurzaam beheer van haar activiteiten uit te voeren, door verbintenissen aan te gaan die gericht zijn op het voorkomen, elimineren of verminderen van de impact van onze faciliteiten en activiteiten, zowel intern als extern, en door de duurzaamheid van de vestiging te optimaliseren door haar gedrag te verbeteren met de omgeving.

In dezelfde zin heeft onze entiteit het volgende beleid voor verantwoord toerisme aangenomen, waarmee ze zich ertoe verbindt om te voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in het lidmaatschap van de biosfeer, waaronder onder meer de wettelijke vereisten die de effecten van toeristische activiteit reguleren.

Evenzo zijn we toegewijd om ons personeel te motiveren en op te leiden met trainings- en bewustmakingsacties over de principes van verantwoord toerisme, om goede milieupraktijken in het milieu te promoten en deel te nemen aan externe activiteiten, en om zowel intern als extern te rapporteren over de voortgang en acties. milieuaspecten van het bedrijf.

Op dezelfde manier geeft ons etablissement uitdrukking aan de uitdrukkelijke inzet om seksuele uitbuiting of enige andere vorm van commerciële uitbuiting en intimidatie te bestrijden, in het bijzonder van kinderen, adolescenten, vrouwen en minderheden; en we zijn vastbesloten om universele toegankelijkheidsmaatregelen te nemen.

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het verbeteren van duurzaam beheer, door het aangaan van voortdurende verbeteringsverbintenissen op alle gebieden van duurzaamheid: sociaal, economisch en ecologisch, evenals klanttevredenheid. Daartoe moeten toekomstige uitbreidingsprojecten van faciliteiten of activiteiten worden onderworpen aan criteria voor duurzaamheid en efficiëntie bij het gebruik van middelen.

Dit beleid voor verantwoord toerisme zal worden bijgewerkt wanneer de omstandigheden dit vereisen, waarbij de nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen worden aangenomen en gepubliceerd.

De richting van de groep