Juridische vermeldingen

Algemene informatie

Site owner  tresestrellascampings:  FUMANYA, SA Tradename: Tres Estrellas Campings – Fumanya, SA Registered office: C-31, km 186,2, 08850 Gavá NIF: A08627663

Contact

Camping Tres Estrellas Costa Brava

C-31, ctra. Palamós Palafrugell, km 328, 17253 Palamós. tel: (+34) 972 31 52 63 E-mail: costabrava@camping3estrellas.com

Gebruiksvoorwaarden

Het doel van deze algemene voorwaarden is het reguleren van het gebruik dat gebruikers van de website van de groep Tres Estrellas Campings kunnen maken, onverminderd het feit dat bepaalde diensten, inhoud of activiteiten binnen de website aan hun eigen voorwaarden worden onderworpen. Hieronder staan daarom de voorwaarden van de wettelijke overeenkomst die is opgesteld tussen de gebruiker en Tres Estrellas Campings. Door deze website te bezoeken, te browsen en/of te gebruiken, verklaart u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat en voldoet aan alle toepasselijke regels en wetten.

De toegang en het gebruik van de website is gratis voor gebruikers en vereist niet de voorafgaande registratie van de gebruiker in het algemeen. De toegang en het gebruik van bepaalde functionaliteiten die via de website worden aangeboden, kan echter alleen worden gemaakt na registratie van de gebruiker. In het geval van registratie van gebruikers via id’s en wachtwoorden, zowel de id en het wachtwoord zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar van de persoon aan wie ze worden verleend. De gebruiker moet onder zijn eigen verantwoordelijkheid zowel de identificatie- als het wachtwoord in de striktste en absolute vertrouwelijkheid houden, uitgaande van eventuele schade of gevolgen van welke aard dan ook die voortvloeien uit de inbreuk of openbaarmaking van de geheimhouding.

De gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens waar zijn en is verantwoordelijk voor de communicatie met Tres Estrellas Campings eventuele wijzigingen daarvan. Tegelijkertijd neemt de gebruiker de verantwoordelijkheid op zich voor de schade die kan worden veroorzaakt door het verstrekken van valse, onvolledige of onjuiste gegevens.

Gebruikers moeten zich bij het gebruik van de site onthouden van het aangaan van handelingen van welke aard dan ook, zoals de uitgifte, publicatie, uploaden of verspreiden van gegevens en/of inhoud tegen de wet, het ondermijnen van de openbare orde of het schenden van de rechten van Tres Estrellas Campings of derden.

Gebruikers moeten zich houden aan de regels van de plaats, die omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Geef bepaalde informatie op het moment van registratie en bij het gebruik van de site.
  • Voldoe aan de toepasselijke wetgeving en voldoe aan deze contractuele bepalingen.
  • Gebruik de functie rechtmatig, alleen in overeenstemming met de professionele doelstellingen van de functie en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de huidige praktijken.
  • Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van Tres Estrellas Campings

Tres Estrellas Campings bezit intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze website: tekst, afbeeldingen, merken, logo’s, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie en volgorde van de inhoud ervan, tenzij anders vermeld.

Tres Estrellas Campings u toestemming geeft om de inhoud te downloaden, te kopiëren of af te drukken op een pagina van deze website, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik en, op voorwaarde dat het geen inbreuk maakt op het auteursrecht of andere eigendomsrechten van Tres Estrellas Campings. De kopie van informatie mag niet worden opgevat als een vergunning om een licentie over te dragen aan enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van Tres Estrellas Campings.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de Spaanse regelgeving. In geval van discrepantie in de interpretatie zal de Spaanse versie van deze gebruiksvoorwaarden prevaleren boven de andere, in elke andere taal. Voor de beslechting van geschillen die kunnen ontstaan als gevolg van de bepalingen van deze bepalingen, en uitdrukkelijk afzien van elke andere jurisdictie die kan overeenkomen, de Gebruiker ermee instemt om zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Barcelona.

Recht om de Voorwaarden te wijzigen

Tres Estrellas Campings kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Daarom wordt de gebruiker verzocht om regelmatig de nieuwste bijgewerkte versie te controleren, die permanent en gratis beschikbaar en gratis is vanaf de startpagina van de site, door op de link “Gebruiksvoorwaarden” te klikken.

Laatst gewijzigd beleid: 1 april 2020