Blog tres estrellas

Zijn huisdieren toegestaan?

Huisdieren zijn toegestaan op de staanplaatsen en in de accommodaties van het type Glamping.

De eigenaren van huisdieren die toegang hebben tot de faciliteiten, moeten bewijzen dat ze een actuele vaccinatiekaart en de voorgeschreven chip hebben. Niet-accreditatie houdt een beperking van de toegang in.

De toegang van de als gevaarlijk beschouwde rassen is verboden.

Als u verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw huisdier binnen het etablissement (zowel in de accommodatie, als in de faciliteiten als geheel, als ook voor de schade of overlast die het veroorzaakt aan andere mensen, dieren of voorwerpen, in overeenstemming met met de bepalingen in de toepasselijke burgerlijke wetgeving.

Het binnenkomen van huisdieren in het restaurant en in beperkte ruimtes om hygiënische redenen, zoals het zwembad of de sanitairblokken, wordt verboden. Geleidehonden zijn uitgesloten van deze beperking.

Als u bij uw huisdier blijft, moet u voor het welzijn van het dier zorgen, ongecontroleerde blootstelling aan de zon of de elementen vermijden en altijd zijn ontlasting opvangen. Het niet naleven van deze maatregelen kan een klacht indienen bij de gezondheidsautoriteiten en, altijd, zal de niet-teruggave van de gevestigde band overeenkomen.

Samenleven tussen klanten en huisdieren is essentieel in ons etablissement.