Blog tres estrellas

S’admeten animals?

S’admeten mascotes a les parcel·les i als allotjaments tipus Glamping.

Els propietaris d’animals de companyia que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar que disposen del carnet de vacunació al dia i el xip reglamentari. La no acreditació portarà implícita la restricció de l’accés.

Queda prohibit l’accés de les considerades races perilloses.

Si vostè és responsable de l’comportament de la seva mascota dins de l’establiment (tant a l’interior de l’allotjament, com en el conjunt de les instal·lacions, així com dels danys o molèsties que ocasions a altres persones, animals o objectes, d’acord amb el que estableix en la legislació civil aplicable.

Quedarà prohibida l’entrada de mascotes al restaurant ia les zones restringides per motius d’higiene com la piscina o els blocs sanitaris. D’aquesta restricció queden exclosos els gossos guia.

Si s’allotja amb la seva mascota ha de tenir cura de l’benestar de l’animal, evitar l’exposició no controlada a el sol o a la intempèrie i recollir sempre les seves deposicions. L’incompliment d’aquestes mesures pot generar una denúncia a les autoritats sanitàries i, sempre, correspondrà la no devolució de la fiança establerta.

La convivència entre clients i mascotes és essencial en el nostre establiment.