Blog tres estrellas

Puc rebre visites durant la meva estada? Tens algun cost?

Sí, pots aconseguir visitants. En el moment de l’entrada han d’anar acompanyats d’un dels ocupants de la parcel·la/allotjament
Totes les visites a famílies que s’allotgen en parcel·les estan sotmeses a una tarifa (veure recepció).

Per a l’allotjament, el nombre de visites que excedeixin la capacitat màxima del seu allotjament està subjecte a una tarifa.