Condicions generals de Reserva

Objecte

Aquestes són les condicions que regulen el servei de reserva en línia que s’ofereix al web www.camping3estrellas.com titularitat de FUMANYA, SA, NIF A08627663, amb domicili a C-31, km 186,2, 08850 Gavà, Barcelona, Espanya.

Tres Estrellas Campings és el nom comercial de FUMANYA, SA

Dades de contacte: Camping 3 Estrellas Barcelona Apartat  de correus 238, 08850 Gavà. tel: (+34) 93 633 06 37 fax: (+34) 93 633 15 25 E-mail: info@camping3estrellas.com

Camping 3 Estrellas Costa Brava C-31, ctra. Palamós-Palafrugell, km 328, 17253 Palamós. tel: (+34) 972 31 52 63 E-mail: costabrava@camping3estrellas.com

Com Usuari, vostè declara ser major d’edat i / o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per acceptar, plenament i sense reserves, les presents condicions generals de contractació recollides a continuació.

Aquest document és accessible en qualsevol moment en el submenú inferior de la web i en el moment previ a confirmar la compra i pot ser imprès i emmagatzemat per l’usuari.

Tràmits per a la reserva online

La reserva dels allotjaments al web camping3estrellas.com es llevasiguiendolos següents passos:

1.- Selecció d’allotjaments

L’Usuari disposa a la pàgina web de Càmping 3 estrelles, de diferents espais on poder consultar els allotjaments oferts.

En seleccionar un allotjament s’obrirà la finestra de gestió de la reserva, en la qual apareixerà la informació corresponent a l’allotjament: Capacitat, nombre i tipus d’habitacions, equipament i fotografies. Des d’aquesta finestra l’Usuari podrà seguir seleccionant més allotjaments mitjançant les diferents opcions a la seva disposició.

Els allotjaments seleccionats es van incorporant com “estades” a la cistella de reserves, podent l’usuari accedir a aquesta punxant en el text “La meva cistella” (a la part superior dreta de la finestra de reserva costat de la icona “Cistella de compra”) i comprovar els allotjaments que formen part del seu carro de reserves.

Si es vol eliminar algun de les estades, l’usuari haurà de dirigir-se a “La meva cistella”, seleccionar l’estada i marcar el botó “Elimina”. De la mateixa manera, per augmentar el nombre d’unitats a reservar de cada un dels productes, s’haurà de marcar el botó “Duplicar aquesta estada”.

2.- Realització de la reserva

Un cop triades totes les estances desitjades, podrà iniciar el procés de reserva prement el botó “Reservar” sent dirigit de nou a la finestra de gestió de reserves. En la qual s’hauran d’emplenar els següents apartats:

– Informació de l’estada: En aquesta fase, l’Usuari ha d’especificar per a cadascuna de les estades seleccionades el nombre de persones, vehicles, altres serveis addicionals, promocions i observacions sobre l’estada.

En aquesta apartat es mostrés el pressupost calculat de l’estada. L’usuari tindrà la possibilitat d’imprimir aquest pressupost

– Introducció de dades personals: un cop s’han facilitat les dades d’informació d’estada, l’Usuari passarà a l’apartat següent “Les seves dades”, en la qual l’usuari haurà de facilitar les seves dades personals necessàries per a efectuar la reserva. Si us plau, llegeixi l’avís de protecció de dades personals que apareixen en aquestes condicions.

Així mateix, en aquesta finestra es mostrarà el pressupost parcial i total per les estades seleccionades, així com l’import a pagar a compte.

– Pagament i resum. Es mostrarà el resum de les estades seleccionades, el preu per allotjament i el total per totes les estades i l’import a pagar a compte. Prèviament al pagament de la reserva, l’Usuari podrà modificar-la i / o corregir errors en la introducció de les dades tornant als apartat anterior “Informació estada” i “Les seves dades” o entrant a “La meva cistella” per eliminar o afegir estances.

L’Usuari haurà d’efectuar el pagament de l’import a pagar a compte mitjançant targeta de crèdit, prement el botó “Confirmar la seva reserva” o “Finalitzar la seva reserva”. En aquest cas vostè haurà d’haver acceptat les presents Condicions Generals el que suposa la seva lectura i acceptació irrevocable.

El procés de pagament es realitza a través de la plataforma de pagaments Cyberpack de “La Caixa”. L’Usuari haurà de facilitar el número, data de caducitat i codi d’identificació segur de la seva targeta. L’entitat emissora de la targeta farà les comprovacions d’identificació del titular habituals i, un cop identificat, es procedirà a la transacció de forma segura.

Un cop realitzat el pagament via, es remet un correu electrònic de confirmació de la comanda.

3.- Confirmació de la reserva

Finalitzat el procés de reserva online i rebuda la reserva al nostre sistema, l’usuari rebrà per un correu electrònic de confirmació. És imprescindible que durant el procés de reserva l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la reserva l’usuari no rep la confirmació, s’haurà de posar en contacte amb Tres Estrellas Campings  mitjançant els mitjans indicats en aquestes Condicions Generals.

Productes

Prèviament a la realització de la compra, l’usuari tindrà a la seva disposició la descripció i característiques dels allotjaments i la imatge d’aquests des de diferents perspectives.

Preus

Els preus que es mostren en el moment de la reserva inclouen l’IVA. En el supòsit de canvis en la tarifa impositiva entre la data de la reserva i la data del lliurament dels serveis, s’aplicarà la tarifa impositiva vigent en el moment del lliurament dels serveis. En el cas d’existir impostos addicionals no inclosos en el preu, s’informarà a l’Usuari en el moment de la reserva.

Les tarifes es determinen en funció de la temporada de l’any, de la durada de l’estada i dels serveis contractats.

Condicions de Pagament

Per confirmar una reserva des del web sempre cal fer un pagament com a concepte de Lliurament a Compte, depenent de la tarifa escollida variarà la quantitat a abonar. Tres Estrellas Campings no emmagatzema cap dada referent a la targeta de crèdit o compte PayPal dels Usuaris.

Per sol·licitar la factura, cal posar-se en contacte amb:

Camping tres estrellas Barcelona Enviar e-mail a info@camping3estrellas.com.

Camping tres estrellas Costa Brava Enviar e-mail a  costabrava@camping3estrellas.com.

Fiances

En el moment de l’arribada s’abonarà un dipòsit de garantia amb càrrec a una targeta de crèdit, amb les següents quantitats:

  • A les Cabines 2 i Cabines 4, als Mobile Room Coco 1 i Mobile Room Coco 2, Safari Basic Tent i Domos el dipòsit serà de 50,00€
  • Als Mobile homes Gaudí, Dalí, Venus i Astria, a les Caravan Family i Caravan Duo ia les Victòria Premium Glam Tent la fiança serà de 100,00€

Aquest dipòsit serà retornat amb un màxim de 48 h. des de la sortida, després de la comprovació del correcte estat de l’allotjament.

Desestimient

D’acord amb el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, s’estableix l’excepció al dret de desistiment en el subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge.

Cancel.lacions

Tarifa Estàndard

En cas de cancel·lació, el càmping respondrà sota les següents condicions:

  • Anul·lació amb més de 30 dies d’antelació de la data d’arribada: devolució del dipòsit abonat.
  • Anul·lació amb 30 dies o menys i més de 7 dies d’antelació a la data d’arribada: retenció del 50% del dipòsit abonat.
  • Anul·lació amb 7 dies o menys d’antelació a la data d’arribada: retenció del 100% del dipòsit abonat.

Tarifa no reemborsable

Aquesta tarifa suposa un descompte sobre la tarifa estàndard, en el moment de confirmar la reserva es cobrarà el 100% i no s’acceptarà la devolució sota cap concepte.

Tarifa Flexible 48h

En cas de cancel·lació, el càmping respondrà sota les següents condicions:

  • Anul·lació amb més de 2 dies d’antelació de la data d’arribada, no es farà cap càrrec.
  • Anul·lació amb 2 dies o menys d‟antelació a la data d‟arribada, retenció del 100% del dipòsit abonat.

Renúncia a l’estada

Quan la persona usuària de l’establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins la qual la tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar. (+ Llevat de pacte específic entre les parts) REDACCIÓ SEGONS LLEI GENCAT

Reclamacions

L’Usuari podrà efectuar davant Càmping 3 estrelles les queixes i reclamacions per qualsevol dels mitjans indicats anteriorment en les dades de contacte.

Idiomes

Els idiomes en què es pot formalitzar el Contracte seran el castellà, francès, alemany o anglès en funció de l’idioma seleccionat a la web.

Protecció de dades personals

Les dades personals facilitades per l’Usuari s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de Càmping 3 estrelles, amb domicili en C-31, km 186,2, 08850 Gavà, la finalitat és la gestió i administració dels serveis prestats als usuaris i clients, la gestió, administració, prestació, ampliació i millor dels serveis del Càmping i sumi adequació a les preferències i gustos del clients, el compliment de les disposicions vigents relatives al registre d’entrada de viatgers, així com l’enviament per qualsevol mitjà, incloent mitjans electrònics, d’informació relativa als productes i serveis de l’empresa.

L’usuari pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició enviant un escrit a Càmping 3 estrelles, Apartat de correus 238, 08850 Gavà o al correu electrònic info@camping3estrellas.com, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

Si durant l’execució del contracte l’Usuari facilita dades de caràcter personal referents a les persones que viatgen amb ell, haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquests tercers dels continguts mencionats en el paràgraf anterior i en tot cas, de la finalitat de la cessió. A aquests efectes, la comunicació de datospersonalesde tercerosqueda condicionadaal principiode necessitat yproporcionalidady a la comunicaciónde datosactualesy veraces, i requierecon caràcter previoinformar ypedir elconsentimiento adichos tercerospara eltratamiento de sussalvohaya unahabilitación legalal efecte.

En el cas que hi hagi reservat a través d’una empresa de reserves d’allotjament en línia, li comuniquem que les seves dades han estat facilitades per l’empresa de reserves i incorporats als nostres fitxers amb la finalitat indicada.

Normativa aplicable i legislació

Aquests termes i condicions d’ús es regeixen per la normativa espanyola. En cas de discrepància en la interpretació, la versió en castellà d’aquestes condicions d’ús prevaldrà sobre les altres, en qualsevol altre idioma.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb motiu de la interpretació del present Contracte, seran competents els jutges i tribunals que disposi la Llei.