Parc natural del Delta del Llobregat

El delta del Llobregat és un mosaic de paisatges que destaquen pel seu alt valor ecològic i la biodiversitat.

Situat en el marge dret del tram final del riu Llobregat, ocupa unes 145 ha d’una gran diversitat de flora i fauna. Hi trobem els principals paisatges de Delta: jonqueres, aiguamolls, pinedes, canyissos, platges i estanys litorals com Cal Tet i el de Ca l’Arana. Aquests espais formen un delta en miniatura.

El delta del Llobregat està format per una extensa plana que ocupa 98 km2 entre el massís de Garraf i Montjuïc i el congost de Sant Andreu de la Barca al nord. Es comença a formar en època romana i va creixent fins al s. XIX. Ha tingut diverses boques que, amb el temps al canviar, ha anat creant llacunes litorals.

Per la naturalesa dels materials que el formen, té una capa d’aigües subterrànies, l’aqüífer, que ha possibilitat la transformació d’agricultura i ha facilitat el seu ús agrícola intensiu.

Els aiguamolls litorals estan connectats a l’aqüífer i en depenen. Tot i que és el segon delta de major extensió de Catalunya, les contínues transformacions i el difícil equilibri entre el mar i la terra i les variacions del cabdal del riu, fan d’aquest espai un lloc d’extrema protecció.

Per tot això, la finalitat bàsica de la declaració d’espai natural protegit és garantir la conservació dels seus valors naturals, a més dels culturals, paisatgístics i científics, Reforçats per una norma legal i, per tant, subjecte a un règim especial de protecció, conservació, restauració i desenvolupament.

Els espais naturals visitables són:

  • El Remolar – Filipines i la platja de Viladecans.
  • La pineda de Can Camins i la platja del Prat.
  • Les basses de Can Dimoni.
  • L’estany de la Murta i la pineda de la Maiola

Els espais naturals del Delta del Llobregat s’han condicionat per atendre el públic, que pot visitar diversos itineraris equipats amb zones de guaita i torres d’observació de la fauna, la vegetació i el paisatge.

La visita és lliure. Les zones d’accés controlat tanquen els dilluns no festius i els dies 1 i 6 de gener i el 25-26 de desembre.

Hi ha un telèfon d’informació per a visites guiades per a grups organitzats: 93 479 32 01.

Accessibilitat

Delta Llobregat

Accessible per a les persones amb diversitat funcional en els itineraris senyalitzats, les aules i el mirador